CALL US0909.881.806
EMAIL USsales@snl-log.com
WORKING HOURSMon - Sat 8.00 - 19.00
GET A FREE QUOTE

Tại sao ngành dệt may phải chạy đua “chứng chỉ xanh” để lấy lại đơn hàng?

» Tin tức » Tại sao ngành dệt may phải chạy đua “chứng chỉ xanh” để lấy lại đơn hàng?

Định nghĩa “chứng chỉ xanh” trong ngành dệt may là gì và nó bao gồm những gì ?

“Chứng chỉ xanh “ là sự áp dụng công nghệ xanh hay còn gọi là công nghệ sạch và việc sử đổi mới liên tục để tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường và bền vững, giúp giảm tác động môi trường của ngành công nghiệp này.

I/ Chứng chỉ xanh trong ngành dệt may gồm những gì :

 1. .Vật liệu bền vững: Công nghệ xanh có thể được sử dụng để tạo ra các vật liệu bền vững cho hàng dệt may, chẳng hạn như polyester tái chế, bông hữu cơ và tre.
 2. In kỹ thuật số: Công nghệ in kỹ thuật số sử dụng ít nước và năng lượng hơn so với các phương pháp in vải truyền thống, giúp giảm tác động môi trường của việc in vải.
 3. Nhuộm: Nhuộm là một quá trình sử dụng nhiều nước có thể có tác động đáng kể đến môi trường. Các công nghệ xanh như nhuộm tác động thấp, nhuộm tự nhiên và nhuộm không dùng nước có thể giảm đáng kể việc sử dụng nước và ô nhiễm.
 4. Máy móc tiết kiệm năng lượng: Máy móc tiết kiệm năng lượng, chẳng hạn như máy kéo sợi và máy nhuộm công suất thấp, có thể giảm mức tiêu thụ năng lượng và lượng khí thải trong quy trình sản xuất hàng dệt may.
 5. Tái chế: Việc sử dụng công nghệ xanh để tái chế hàng dệt may có thể làm giảm đáng kể chất thải trong ngành. Ví dụ, các công nghệ tái chế hàng dệt may có thể được sử dụng để biến quần áo cũ thành hàng dệt may mới, giúp giảm lượng rác thải đến các bãi chôn lấp.
 6. .Bao bì bền vững: Sử dụng vật liệu đóng gói bền vững, chẳng hạn như vật liệu có thể phân hủy và phân hủy sinh học, có thể giảm chất thải và ô nhiễm từ bao bì trong ngành dệt may.

II/ Các giải pháp triển khai công nghệ xanh trong chuỗi giá trị dệt may

 1. Tìm nguồn nguyên liệu bền vững: Bước đầu tiên trong việc triển khai công nghệ xanh trong chuỗi giá trị dệt may là tìm nguồn nguyên liệu bền vững. Điều này có thể liên quan đến việc sử dụng các vật liệu hữu cơ, tái chế hoặc từ các nguồn bền vững.
 2. .Tiết kiệm nước: Ngành dệt may là một trong những ngành sử dụng nhiều nước nhất trên thế giới. Công nghệ xanh có thể được sử dụng để giảm lượng nước sử dụng thông qua các biện pháp như sử dụng nước tái chế, thực hiện nhuộm không dùng nước và tối ưu hóa việc sử dụng nước trong quy trình sản xuất.
 3. Sản xuất tiết kiệm năng lượng: Ngành dệt may cũng sử dụng nhiều năng lượng và công nghệ xanh có thể được sử dụng để giảm tiêu thụ năng lượng thông qua các biện pháp như sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong quy trình sản xuất và sử dụng máy móc tiết kiệm năng lượng. Ví dụ như xưởng sản xuất phải lắp điện mặt trời, các thiết bị phải dùng loại tiết kiệm điện, có hệ thống xử lý nước thải tốt..
 4. Giảm chất thải: Công nghệ xanh có thể được sử dụng để giảm chất thải trong ngành dệt may thông qua các biện pháp như tái chế, tái chế hàng dệt may và sử dụng vật liệu đóng gói có thể phân hủy sinh học hoặc có thể ủ phân.
 5. .Quản lý hóa chất: Hóa chất được sử dụng trong ngành dệt may có thể có tác động đáng kể đến môi trường và sức khỏe con người. Công nghệ xanh có thể được sử dụng để giảm việc sử dụng các hóa chất độc hại và thực hiện các biện pháp quản lý hóa chất an toàn hơn.
 6. .Minh bạch và truy xuất nguồn gốc: Việc triển khai công nghệ xanh trong chuỗi giá trị dệt may cũng liên quan đến việc tăng cường tính minh bạch và truy xuất nguồn gốc. Điều này có thể liên quan đến việc triển khai các hệ thống cho phép theo dõi nguyên liệu và sản phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng để đảm bảo các hoạt động bền vững đang được tuân thủ.

Tóm lại, việc triển khai công nghệ xanh trong chuỗi giá trị dệt may đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện liên quan đến việc áp dụng các thực tiễn và công nghệ bền vững trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Bằng cách đó, ngành dệt may có thể giảm tác động đến môi trường và đóng góp cho một tương lai bền vững hơn.

Tác giả , người sưu tập : Lê Thị Hồng Sen dịch và biên soạn

Contact