CALL US0909.881.806
EMAIL USsales@snl-log.com
WORKING HOURSMon - Sat 8.00 - 19.00
GET A FREE QUOTE

Vận chuyển than cũi và quy trình bằng đường container từ Viet Nam

» Tin tức » Tin tức xuất nhập khẩu » Vận chuyển than cũi và quy trình bằng đường container từ Viet Nam
Những nhà xuất khẩu than củi nên chú ý chuẩn bị các giấy tờ dưới đây khi xuất khẩu :

Hiện nhu cầu về than củi, than mùn cưa, than gáo dừa vơi các tên gọi như wood charcoal, wood pallet, coconut charcoal...từ Việt Nam đi các nước khá nhiều.
Thị trường chủ yếu là Hàn Quốc, Châu Au, Nhật Bản..
Nhu cầu về năng lượng sưởi ấm, năng lượng xanh sạch từ những loại kể trên rất cao. Tuy nhiên, trong tất cả các loại thì than củi số 1, than gáo dừa số 2 rất kén nhà vận chuyển do
lo ngại về cháy ngầm có thể xảy ra nhiều hơn so với loại viên nén từ gỗ tươi sấy.
Tùy mỗi hãng vận chuyển mà quy trình có sự khắt khe hay thay đổi một chút nhưng cơ bản các hãng sẽ quan tâm cái quy trình sản xuất,làm nguội, đóng gói của mình
c có làm triệt tiêu nguy cơ cháy ngầm hay không.
  Cơ bàn thì các công ty sẽ phải gửi là : 1. Msds, 2. self heating report( nhà máy theo dõi và tự làm báo cáo xin phát hành cái chứng nhận đã tự kiểm tra và nó không cũ quá 6 tháng
c cho đến thời điểm xuất hàng). 3. Cooling cert (giấy kiểm định đã làm nguội từ lúc ra lò tới lúc đóng hàng tùy hãng 48hour tới 7 ngày),4. LOI (cam kết của chủ hàng
là container số, bill số đã được làm nguội đủ ....tiếng trước khi đóng hàng ) và đóng dấu, ký tên.
 Một số sales hãng tàu có kinh nghiệm với hàng này sẽ cho khách lấy container và hạ sớm vài ngày trên bãi để xử lý sớm cháy ngầm tại cảng nhận hàng và sẽ yêu cầu
khach lúc booking sẽ ghi chú trên tờ booking là " load on desk" để khi bộ phận xếp tàu họ in từ danh sách hàng làm sơ đồ tàu sẽ cho container này nằm trên boong
phòng khi có cháy thì họ sẳn sàng xử lý. 

Dưới đây là quy trình của một hãng.. 

+ Check DG hay non DG: Khách hàng có thể cung cấp hồ sơ như dưới đây để chúng tôi kiểm tra với hãng tàu.

Vui lòng kiểm tra và cung cấp thông tin bên dưới bằng tiếng Anh
 
1. MSDS có sử dụng hàng hóa
2. Hồ sơ công ty với việc sử dụng hàng hóa
3. Thử nghiệm tự sưởi ấm (không quá 6 tháng)
4. Giấy công nhận của phòng thử nghiệm
5. Giấy chứng nhận thời tiết (ghi ngày tháng, đóng dấu và ký tên)
6. Giấy chứng nhận vận chuyển (sau khi đã đóng container)
7. Vui lòng cung cấp hình ảnh hàng hóa khi chưa đóng gói
8. Tuyên bố của người gửi hàng (Self LOI)
9. Hóa đơn thương mại
 
Hồ sơ công ty
• Thông tin chi tiết về công ty, sản phẩm và quy trình sản xuất
 
MSDS
• Thông tin chi tiết trong tất cả 16 phần theo tiêu chuẩn REACH (bao gồm cả việc sử dụng hàng hóa)
 
Giấy chứng nhận tự sưởi ấm
• Ghi ngày tháng, ký tên và đóng dấu trên tiêu đề thư của phòng thí nghiệm với số tham chiếu thử nghiệm.
• Không quá 6 tháng
• Thông tin chi tiết về hàng hóa và khách hàng
• Mô tả việc kiểm tra, thời gian và kích thước hàng hóa được kiểm tra
• Biểu đồ nhiệt độ 24 giờ của lò và nhiệt độ hàng hóa
• Kết luận theo mã IMDG
 
Giấy chứng nhận thời tiết
• Ghi ngày, ký và đóng dấu từ người gửi hàng (nhà sản xuất thực sự của hàng hóa)
• Thông tin chi tiết về quá trình phong hóa
• Tối thiểu 14 ngày thời tiết trước khi đóng gói vào bao
• Số container và số đặt chỗ
 
Giấy chứng nhận vận chuyển
• Ghi ngày, ký và đóng dấu từ người giám định hàng hóa chính thức và độc lập
• Container được đóng gói theo hướng dẫn đóng gói mã CTU
• Đóng gói kín khí, chống nước, nguyên vẹn và phù hợp với hàng hóa
• Nhiệt độ của hàng hóa không vượt quá nhiệt độ môi trường xung quanh quá 5 độ C
• Không gian bao bì và bên trong sạch sẽ, khô ráo và không mùi, không có khói hoặc khói
• Số container và số seal
• Ngày vận chuyển từng container
• Đủ ảnh ( mẹo chụp đủ quy trình sản xuất, làm nguội, rồi khi lấy cont nào thì chụp cái cửa cont có số container rồi lúc đóng hàng xong chụp một cái, đóng container 
cchup một cái, trên ảnh nhớ set ngày chụp và ghi chú rõ để hãng tàu biết đã làm nguội đủ chưa và chân thực từng lô hàng một)English version:

Below is process to handle a wood charcoal shipment by sea transport ( guide from liner)

+ Check DG or non-DG: Customer can provide a document to check for you soon.

Kindly check and provide the below information in English

1. MSDS with the use of commodity
2. Company profile with use of commodity
3. Self-heating test (not older than 6 months)
4. Accreditation letter of laboratory
5. Weathering certificate (dated, stamped, and signed)
6. Vanning certificate (after containers have been stuffed)
7. Please provide photos of the commodity without the packing
8. Shipper’s declaration
9. Commercial Invoice

Company profile
• Detailed information about the company, product, and production process

MSDS
• Detailed information in all 16 sections as per REACH standard (including use of the commodity)

Selfheating certificate
• Dated, signed, and stamped on laboratory letterhead with test reference no.
• Not older than 6 months
• Detailed information about cargo and customer
• Description of test, duration, and tested cargo size
• 24-hour temperature diagram of oven and cargo temperature
• Conclusion as per IMDG code

Weathering certificate
• Dated, signed, and stamped from the shipper (real producer of the cargo)
• Detailed information about the weathering process
• Minimum 14 days weathering before packing into bags
• Container- and booking number

Vanning certificate
• Dated, signed, and stamped by official and independent cargo surveyor
• Container is packed in accordance with the CTU code packing guide
• Packing is air-tight, water-resistant and intact, and suitable for the cargo
• Temperature of cargo is not exceeding ambient temperature by more than 5C degrees
• Packaging and interior atmosphere is clean, dry, and odorless, with no presence of fumes or smoke
• Container- and seal number
• Date of vanning of each container
• Sufficient photos

 

You should contact hotline for more advises

Vui lòng liên lạc hotline để tư vấn thêm : 0909881806, email  sales@snl-log.com

 

 

 

 
Contact